FRA ENTREPRENØR CONSTOFREMDRIFT

NYHOLMEN | FREMDRIFT I JUNI 2023FREMDRIFT I SOMMER

JUNI, JULI OG AUGUST

Vi fortsetter med stål og betongarbeider i juni og juli.

I juli vil det være redusert bemanning, men det vil pågå full produksjon gjennom hele sommeren.

I august begynner vi med tømrerarbeid.

Støvbegrensede tiltak vil gjøres på anleggsvei (mellom Strandvegen og byggeplass).

GANGBRU

Vi har fått tilbakemeldinger på støy fra gangbru når det sykles over. Vi ber syklister respektere at dette er en gangbru. Vi vil forsøke å gjøre tiltak mot støy.

– CONSTO

NYHOLMEN | FREMDRIFT I APRIL 2023FREMDRIFT KOMMENDE MÅNEDER

APRIL

Betongarbeider er i gang. Dette innebærer at det vil bli økt mengde varetransport inn til byggeplass.

Leveransene av armering, forskaling og betong kommer med tungtransport på både dag og kveldstid.

Vi avsluttet perlearbeider i mars, og avslutter grunnarbeider i april.

Siste uke i april støper vi betongplata for blokk A.

Til informajon så vil tårnkranen ved oppstart om morgenen avgi en varsellyd.

MAI

Tungtransport med betongelementer vil ankomme byggeplassen fra og med første uke i mai. Dette arbeidet vil vare ca. 45 uker.

I løpet av mai vil vi også starte med stålarbeider. Dette vil medføre noe støy grunnet de verktøyene som brukes til dette arbeidet. Vi fortsetter videre med betongarbeider i samme periode.

I månedsskifte mai/juni vil leveransen av badekabiner starte. Dette er prefabrikkerte baderom som skal kranes på plass til hver leilighet.

GANGBRU

Ny gangvei er etablert, og vi ber syklister om å bruke Strandvegen.

– CONSTO

NYHOLMEN | FREMDRIFT I MARS 2023GRUNNARBEIDET ER I GANG

Vi er nå i gang med pelearbeid på tomta.

Betongarbeid starter opp i uke 9, det vil da bli økt trafikk inn til tomta. Ny gangvei er etablert og syklende bes bruke Strandvegen.

Råbygg pågår ut 2023, innredning planlagt oppstart tidlig 2024. Arbeid forventes ferdigstilt første kvartal 2025.

– CONSTO

NYHOLMEN | FREMDRIFT I DESEMBER 2022CONSTO BYGGER NYHOLMEN

I påvente av at ditt nye hjem på Nyholmen bygges, skal vi oppdatere dere om vår framdrift på byggeplassen. 

Vi har nå kontrahert alle de tekniske fag – Dette er fag som skal sørge for at det er varmt og kaldt vann i springen, frisk og ren luft i leilighetene, ikke minst sørge for at det etableres tilstrekkelig med strøm til både mobilladeren og kaffemaskinen. 

Grunnarbeidet starter allerede uke 1. 

Sikring av byggeplassen begynner vi med i uke 2. Da vil det etableres byggeplassgjerder, rondeller og belysning. 

Uke 3 starter pelearbeider. Pelearbeider vil medføre en støy i form av boring og dunking. Arbeidet vil normalt pågå fra 0700 til 1900, i ukedager og til kl 16 på lørdager. Planlagt framdrift for pelearbeidet er omtrent 7 uker. 

Vi er opptatt av å ha lavest mulig lysforurensning fra byggeplassen, dog tilstrekkelig belysning for å opprettholde en trygg og ryddig byggeplass. 

Hensikten med vår «byggeblogg» er å informere naboer, kjøpere og interessenter i prosjektet om framdrift, infrastruktur og nyheter i byggetiden. 

Det finnes en egen QR-kode for prosjektet som gir direkte link til denne informasjonen, ikke minst en egen kontaktperson som kan nås dersom dere har spørsmål eller tilbakemeldinger om byggeplassen. 

Constos kontaktperson på prosjektet er: 

For naboer: Jan Are Isaksen – janare.isaksen@consto.no
For kjøpere: Karoline Aarstein – karoline.aarstein@consto.no 

– CONSTO

https://nyholmenbolig.no/wp-content/uploads/2021/10/slider-3.jpg

Nyholmen
Tromsø sentrum sør

BELIGGENHET
Hjalmar Johansens gate 314/316, 9007 Tromsø
KONTAKT
+47 97 54 20 00
https://nyholmenbolig.no/wp-content/uploads/2021/11/lille-lanes-kart.jpg

Consept Eiendom

BELIGGENHET
Strandvegen 106, 9006 Tromsø
KONTAKT
+47 97 54 20 00

© Consept Eiendom 2023 | Design & Kode Aventura Studio AS