SLIK BLIR OMRÅDET RUNDT BOLIGENEUTOMHUSPLAN

NYHOLMENUTOMHUSPLAN

Utomhusplan er en plan for opparbeidelse av en bygnings nærområder med for eksempel beplantning, fellesarealer, lekearealer og parkering. 

Arkitekten sier: «Idéen har gjennom hele prosessen vært å tegne et bygg hvor alle leilighetene nyter fordelene av den unike plasseringen i havkanten, samt se til at alle boligene får ta del i den fantastiske utsikten som går i  flere himmelretninger. 

Mellom byggene er det lagt vekt på en møteplass som gir bomiljøet felles gleder. Plasseringen her ligger mot sørvest i le for nordavinden og med gode solforhold. 

Tunet mellom byggene skal være et naturlig samlingspunkt, med lekeplass, bålgrue, benker og beplantning rundt. Området er tenkt som et bilfritt område med flere møtesteder for beboerne, hvor barna kan leke trygt, og hvor alle kan nyte solen og utsikten store deler av dagen, eller gå ned sjøtrappen og ta seg et morgenbad.

Nærheten til havet har vært sentral og derfor er det planlagt en åpen strandpromenade som går rundt begge bygninger med flere utsiktspunkt og sitteplasser ut mot havet, til glede for beboere og andre.» – DANIEL SIERRA POLANCO

https://nyholmenbolig.no/wp-content/uploads/2021/11/utomhusplan-2-1280x1052.jpg
01
SALGSTRINN 1
02
SALGSTRINN 2
03
SJØTRAPP
04
HOVEDATKOMST BYGG B
05
HOVEDATKOMST BYGG A
06
SITTEPLASSER
07
SITTEPLASSER
08
SITTEPLASSER
09
BÅLGRUE

© Consept Eiendom 2023 | Design & Kode Aventura Studio AS